Voetbal en politiek steeds vaker samen. Cock Jol, nummer 12 bij de VVD: De politiek moet het vertrouwen terugwinnen van de inwoners

We zien een flink aantal voetbalprominenten actief zijn in de politiek. In een kleine serie over mensen die naast het voetbal ook ‘in de politiek’ zitten, starten wij met Cock Jol.

Cock, je bent al een tijd weg uit de voetballerij, volg je het nog wel?
Natuurlijk volg ik het voetbal nog steeds, zowel het amateurvoetbal alsook het profvoetbal.

Je bent leraar, zie jij in je klassen veranderingen die weerspiegeld worden in de maatschappij en daarmee ook in het voetbal?
Wat ik in deze tijd heb gezien is dat veel jeugdspelers hun weekend anders zijn gaan invullen. Er werden de afgelopen jaren geen of ongeregeld competitiewedstrijden gespeeld, er werd zelfs niet getraind. Maar dat gold natuurlijk ook voor andere sporten. Die ontwikkeling baart mij wel zorgen. Ik denk dat de bonden en de clubs dat zeker gaan merken.

Overigens moet ik wel zeggen dat ik veel waardering voor onze jeugd heb gehad. Waardering voor de manier waarop zij de afgelopen jaren met de ontstane situatie zijn omgegaan. Ik heb dat op mijn school gezien. Zij hielden zich heel goed aan de hen opgedragen regels en ook de lessen, die vaak via Teams werden verzorgd, werden over het algemeen trouw bezocht. Mijn respect gaat natuurlijk ook uit naar mijn collega’s, die zich diverse digitale zaken eigen moesten maken. Daar behoorde ik vanzelfsprekend ook bij. Toch is het heel belangrijk dat de leerlingen gewoon weer naar school kunnen. Zij hebben sociaal contact nodig met hun medeleerling en met hun docenten.

Kom je nog bij clubs? En als je dan een wedstrijd gaat kijken, waar ga je dan heen?
De laatste tijd ben ik niet meer lijfelijk gaan kijken. Het weer nodigde natuurlijk ook niet uit om langs de lijn te gaan staan. Vandaag is het prachtig weer en waarschijnlijk rijd ik straks op mijn scooter naar Quick, want de laatste 2 wedstrijden heeft Quick gewonnen en kan bij winst uit de degradatiezone komen.

Je toont voor tweede maal politieke ambities, dit keer voor de VVD. Hoe is je terugkeer tot stand gekomen?
Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in de landelijke- en gemeentelijke politiek. In 2002 werd ik als lid van de Politieke Partij Scheveningen al gekozen op voorkeurstemmen en kwam zodoende in de Haagse gemeenteraad.

Na deze leerzame periode ben ik het professionele voetbal ingegaan. In 2014 kwam ik terug uit Londen en ben ik weer op mijn oude school het Christelijk College De Populier als docent aan de slag gegaan. In oktober 2021 heb ik op het stadhuis een gesprek gehad met wethouder Anne Mulder. Hij vroeg mij of ik op de verkiezingslijst van de VVD wilde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik hoefde er eigenlijk niet over na te denken en heb toegezegd.

Ik vond en vind het een grote eer om in mijn eigen stad raadslid te mogen zijn. Je kunt zaken aan de kaak stellen en invloed uit oefenen op onderwerpen die de burgers aan het hart gaan. De overheid moet beseffen dat zij er is voor de burger en niet andersom. Dat wordt heel vaak vergeten. Wij leven in een democratie en zijn als zodanig gekozen door het volk ( demos=volk). Ik vind dat er te weinig naar de burgers wordt geluisterd. Je ziet en merkt op dit moment veel onvrede onder de mensen. Zij voelen zich onbegrepen.

Wat voor politicus ben je?
Ik ben een liberaal-conservatief met een sociaalchristelijke inslag. Landelijk heb ik altijd liberaal-christelijk gekozen en ik vind daarom dat de VVD het beste bij mij past. Ik ben niet extreem rechts en ook niet extreem links. Ik houd van het harmoniemodel. Voor Den Haag zou het goed zijn als er een coalitie komt met hooguit 3 partijen. Dat zou voor de besluitvorming goed zijn. De versplintering zorgt altijd voor veel onrust. Ik denk dat de meeste mensen zo denken.

Hoe belangrijk is sport in het algemeen voor een stad als Den Haag? Welke rol vind jij dat de politiek moet spelen als het gaat om sport in de regio Haaglanden?

Ik vind dat de verantwoordelijke wethouders Sport van de laatste decennia te weinig hebben geïnvesteerd in breedtesport of topsport. Er ontbreekt in onze stad een echte sportcultuur, laat staan topsportcultuur. Onze Haagse helden, die topprestaties hebben geleverd, worden niet in de watten gelegd en geëerd voor hun prestaties. Vraag aan onze gemiddelde Haagse burger of zij enkele huidige topsporters kunnen noemen, dan weten zij het niet. In bijvoorbeeld Engeland en Duitsland zijn de kampioenen helden voor het leven.


In de jaren 80/90 hadden wij in iedere tak van sport topsporters of topteams. O.a. Hellas (handbal), Ons Eibernest (korfbal), KZ of HGC (hockey), Hijs (ijshockey), en zo kan ik wel even doorgaan. Hetzelfde gebeurt met onze muziekhelden. Het is toch een schande dat het Museum RockArt in Hoek van Holland staat. Wij zijn altijd popstad nummer 1 van Nederland geweest. Er was geen geschikte locatie aanwezig!! De toenmalige wethouder van Cultuur Van Asten had in 2019 alles in het werk moeten stellen om wel een goede, ruime locatie te vinden.

Hoe vind jij datde gemeente heeft geacteerd bij de overname van ADO Den Haag?
Over de gang van zaken omtrent de overname van ADO wil ik niets zeggen. Misschien een ding. Een aantal jaar geleden zei een wethouder Sport, dat ADO nooit meer in handen mocht komen van een buitenlandse investeerder. Dat geeft alleen maar problemen, zei hij. Maar goed, laten we blij zijn dat ADO gered is en hopelijk weer een goede eredivisionist wordt. Dat zou geweldig zijn!

Stel dat je met voorkeursstemmen wordt gekozen, wat zou je willen aanpakken in en voor Den Haag?
Ik heb diverse zaken waar ik mij zorgen om maak, maar daarin sta ik niet alleen. In veel programma’s van de diverse partijen staan praktisch dezelfde thema’s. Wat ik wel gemerkt heb in mijn vele gesprekken met bewoners in elke wijk, dat zij zich zorgen maken om wat er vooral in hun eigen wijk of straat gebeurt. De wethouders en raadsleden moeten zich meer onder de bewoners begeven en naar hun verhalen luisteren. Luisteren naar wat hen bezig houdt.

Natuurlijk kunnen wij niet alles oplossen, maar ik heb gemerkt dat een luisterend oor al heel veel wrevel wegneemt. Mijn oproep aan de verantwoordelijken van onze stad zal zijn Kom uit dat “IJspaleis” en begeef je onder de mensen en stop met dat ellenlange vergaderen. Gebruik de raadsvergaderingen alleen om tot een definitief besluit te komen. Gebruik de commissievergaderingen voor het debat. Wees transparant en laat zien dat je er voor de burger bent. De politiek moet het vertrouwen van de mensen weer terugwinnen.

Zien we je ooit nog terug in het voetbal?
Nee, ik kom niet meer terug in het voetbal, maar ik zal altijd belangstelling voor deze mooie sport blijven houden.

Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop wel dat de Haagse kiezer mij op 15/16 maart aanstaande zijn of haar stem gunt, zodat ik op voorkeurstemmen in de raad kan komen. Ik denk dat ik voor de Haagse inwoner wel wat kan betekenen om onze mooie stad nog mooier te maken.

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten