FeVoWest gaat in gesprek met de KNVB

Maandag 15 mei jl. vond de 71e jaarvergadering (ALV) van de FeVoWest plaats. Gastheer was ditmaal de vv Maasdijk, dat trost mag zijn op de vernieuwde kantine. Bijna alle aangesloten zestien verenigingen waren vertegenwoordigd en werden ook de wethouder Sport van de gemeente Westland, Anko Goudswaard, en oud bestuursleden van de FeVoWest, welkom geheten.

Voorzitter Nico van der Knaap blikte in toespraak zijn nog even terug op de coronatijd en bedankt de lokale en landelijke overheid voor de verleende steun aan de clubs. Zorgen zijn er nog wel over de energielasten. Verder werden de verenigingen geïnformeerd over de lopende toernooien van de JO15/JO17 en vrouwen, die vanuit FeVoWest worden georganiseerd en waarvan de finales in juni op een nog nader te bepalen datum en locatie worden gespeeld.

Vooruit werd gekeken naar de wedstrijden van het Westlands Elftal op zaterdag 5 augustus a.s. tegen ADO Den Haag O21 bij Verburch in Poeldijk en op dinsdag 8 augustus a.s. tegen en bij Westlandia zondag in Naaldwijk.


Op korte termijn hoopt de FeVoWest met sponsornieuws te komen na het afscheid van de Tuinderij uit de Lier. Vervolgens werden de financiën behandeld en goedgekeurd en werd penningmeester Piet Roels hiervoor bedankt.

Langer werd stilgestaan bij de ongeregeldheden wanordelijkheden op de velden. Vanuit de FeVoWest is hierover, na klachten van de aangesloten verenigen over het ‘niet meer willen spelen’ van elftallen tegen bepaalde verenigingen of elftallen uit de regio, contact geweest met de KNVB. Helaas was een vertegenwoordiging van de KNVB deze avond afwezig. De KNVB meldde dat er niet zozeer meer incidenten zijn, dat het aantal incidenten afneemt, maar de KNVB maakt zich wel zorgen over de intensiteit van deze incidenten. Verschillende teams zijn inmiddels wel stil gezet of zelfs uit de competitie genomen en er stromen nog steeds verenigingen in de integrale aanpak risicoverenigingen bij de KNVB. De KNVB heeft toegezegd aan het begin van de nieuwe seizoen in gesprek te gaan over de incidenten en de aanpak met de bij FeVoWest aangesloten verenigingen.

Bij de bestuursverkiezing was secretaris Dick Hartman aftredend, maar herkiesbaar. Hij werd weer herkozen in de functie voor de komende drie jaar.

Bij de rondvraag was ook nog aandacht voor de campagne vanuit de gemeente Westland voor rookvrije sportverenigingen.

Na de pauze volgde een presentatie van Pieter van Veen over de BAV, de Belangen Vereniging Amateurvoetbal, De afkorting BAV staat voor Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. De BAV is per 1 juli 2013 ontstaan uit een fusie tussen de LBA (Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen) en de BZV (Belangenorganisatie Zaterdagvoetbal Verengingen). Zij zijn er voor alle amateurclubs, ongeacht het niveau, de regio en of men de voorkeur geeft aan het spelen op zondag of zaterdag. De BAV is te beschouwen als een werkgeversorganisatie voor het amateurvoetbal. Verenigingen kunnen hier met veel vragen terecht. Zie: https://www.bav-voetbal.nl/
Na afloop volgende nog een gezellig samenzijn met de aanwezige vertegenwoordigers van de verenigingen. Volgend jaar vindt de ALV plaats bij Quintus in Kwintsheul.

Tekst en foto’s: Dick Hartman

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten