Uitgestelde ALV van DHC nu op zondag 19 december

De belangrijkste voorgenomen besluiten zijn al naar buiten gekomen maar officieel moet het natuurlijk nog bekrachtigd worden in de Algemene Ledenvergadering van DHC. Onderstaand bericht ontvingen wij van Wicher Schreuder, aftredend bestuurslid van DHC.

ALV naar 19 december

Na overleg gedurende de afgelopen dagen met diverse mensen, zijn we gekomen tot de vaststelling van de uitgestelde ALV op komende zondag, 19 dec 2021: overdag is immers onder de huidige Corona-regels de enige mogelijkheid.

Hieronder de tekst voor de DHC-website.

Uitgestelde ALV nu op zondag 19 december a.s.

Door de Corona-maatregelen – waarbij de sportaccommodaties na 17.00 uur dicht moeten zijn – moesten we onlangs helaas besluiten om de ALV van maandagavond 29 november jl. uit te stellen. Aangezien de Corona-maatregelen voorlopig nog voortduren en we een sterke voorkeur hebben voor een ALV in fysieke vorm boven een digitale ALV, is de enige mogelijkheid voor een ALV op korte termijn om dat in een weekend overdag te doen.

Na intern overleg met diverse betrokkenen, hebben we besloten om de uitgestelde ALV van 29 november 2021 te doen plaats vinden:

ZONDAG 19 DECEMBER 2021, aanvang 12.00 uur

De locatie is uiteraard het DHC-clubgebouw. Het is in feite de ALV van 29 november jl.: de eerder gepubliceerde Agenda en Toelichtingen zijn uiteraard ongewijzigd.

Zoals al eerder is vermeld, zijn binnen de gestelde reglementaire termijn na publicatie van de Agenda met de Toelichtingen voor genoemde ALV van 29 november jl. geen tegenkandidaten gesteld en geen tegenvoorstellen ingediend. In een dergelijk geval wordt – conform art. 23 Huishoudelijk Reglement (HR) – ter ALV geen verkiezing gehouden en gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen. Dit betreft alle 7 leden van het interim-bestuur. De formele overdracht van het thans zittende naar het nieuwe bestuur vindt uiteraard plaats tijdens de daadwerkelijk komende zondag te houden (uitgestelde) ALV.

Tot de ALV hebben vanzelfsprekend uitsluitend leden toegang; een jeugdlid (t/m O19) kan worden vertegenwoordigd door zijn/haar ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger. Anders dan voornoemd (jeugdlid naar ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger) kan – conform art. 32 HR – het stemrecht niet worden overgedragen, dus ook niet met een volmacht.

Ter vergadering dient men zich aan de Corona-regels te houden. Dit betekent dat bij binnenkomst wordt gecontroleerd op een geldig Corona Toegangs Bewijs (CTB / QR-code), dat men een mondkapje moet dragen (behalve zodra men zit), dat men een vaste zitplaats moet innemen en bovendien dient men 1,5 meter afstand te houden.

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten