augustus 18, 2022

Mutaties bestuur SVV Scheveningen

Op de Algemene Ledenvergadering, die donderdag 12 mei  j.l. werd gehouden  is bekend gemaakt dat Theo Buijs (bestuurslid Financiële – en Administratieve Zaken), Cees Rog (bestuurslid Commerciële Zaken) en Rob Vis (algemeen secretaris) per 1 juli 2022 aftreden en niet herkiesbaar zijn. Voor Theo en Cees was de combinatie van een druk privé – en zakenleven niet langer te combineren is met een intensief en verantwoordelijke functie als bestuurslid. Voor de functie  Financiële – en Administratieve Zaken gaan wij er vanuit dat wij spoedig de beoogde opvolger van Theo  kunnen presenteren.  Cees Rog legt weliswaar zijn bestuursfunctie neer, maar zal in een andere (commerciële) rol ongetwijfeld van grote waarde voor de club blijven.

Rob Vis heeft al eerder aangegeven als bestuurslid te willen stoppen, maar is desondanks nog een paar jaar aangebleven, zeker ook omdat het moeilijk was om een geschikte opvolger te vinden. Het bestuur is daarom bijzonder verguld met de toezegging van Cees Ouwehand, die vanaf 1 juli a.s. de nieuwe algemeen secretaris wordt. Cees Ouwehand is al meer dan 55 jaar lid van de club, buiten veel andere functies binnen de club is Cees ook jarenlang voorzitter geweest  van onze jeugdafdeling. Daarnaast is hij bij andere verenigingen , waar zijn zoon en dochter lid van waren, altijd actief gebleven in bestuurlijke functies. Kortom een man met een rijke bestuurlijke ervaring die wij uiteraard veel succes toewensen in deze nieuwe uitdaging.

Net als Cees Rog treedt Rob Vis weliswaar terug als bestuurslid, maar ook hij zal, in overleg met het bestuur, bekijken  met taken hij zich voor zijn club nog verdienstelijk kan maken.

De wijziging in samenstelling heeft het bestuur ook doen besluiten om een organisatiewijziging door te voeren, welke in de ALV is goedgekeurd. Er is gekozen voor een:

Algemeen Bestuur: m.n. gericht op strategische zaken

Dagelijks Bestuur: m.n. gericht op de dagelijkse operationele zaken.

Bestuurssamenstelling per 1 juli 2022;

Algemeen Bestuur:

Voorzitter:                                                              Ron Kleijn

Secretaris:                                                               Cees Ouwehand

Financiële – en Administratieve Zaken:                  volgt

Dagelijks Bestuur Bestuurleden:          Cees van den Berg, Daniëlle Falck en Ronald de Graaf

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten