Koos Lamers overleden. Plechtigheid op 5 oktober 14.00 uur

Verdrietig nieuws op de ochtend van 27 september. Koos Lamers was de nacht ervoor overlijden op de leeftijd van 75 jaar. Een ADO’er in hart en nieren, in tijden van voor- èn tegenspoed. Op 1 juli jl. was hij 65
jaar lid van de vereniging.


In 1957 werd Koos Lamers ingeschreven als jeugdlid. En voetballend zou hij actief zijn tot ver in veteranenleeftijd. Hij was geen groot voetbaltalent, maakte geen deel uit van selecties, speelde voor zijn
plezier, maar wilde wel altijd winnen. Als speler van het vijfde, achtste of tiende, dat maakte hem niet uit.
Als hij maar in het roodgroene shirt het veld als winnaar verliet. Technisch was hij niet, maar wel fysiek
sterk en met zijn brede lichaam liet hij tegenstanders nooit zo maar voorbij gaan. En met het overzicht,
dat hij bezat voorzag hij medespelers menigmaal van aardige passes, waarmee zij uit de voeten konden.
ADO had aan Koos heel veel als kaderlid. Hij was jeugdleider, lid van de Clubavondcommissie,
medewerker in de kantine, verrichtte met diverse clubgenoten bouwwerkzaamheden en hij was lid van
de toenmalige Verenigingsraad.

Zowel als voetballer en als kaderlid roerde hij zijn mond. Hij kwam met ideeën en gaf commentaar op zaken die in zijn ogen een kritische benadering behoefden. Dat deed hij in onvervalst Haags. Zoals dat bij hem hoorde. En als hij ontwikkelingen signaleerde, die volgens hem de vereniging schaadden, deinsde hij er niet voor terug dit het bestuur te melden. Juist, omdat hij dit zuiver in het belang van ADO deed, achtte het bestuur dit veelal waardevol. Voor zijn vele activiteiten werd Koos benoemd tot Lid van Verdienste.


Koos was, tot hij ging tobben met zijn gezondheid, steevast aanwezig bij wedstrijden, vergaderingen en
op bijeenkomsten van de PensionADO’s. Hij was echt dol op ADO. Voelde hij zich niet echt fit, toch ging
hij kijken bij het eerste zoals hij het noemde. Zo kon het ook gebeuren, dat hij onwel werd op de tribune
en per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Om enkele weken later weer doodleuk op de
tribune te gaan zitten. Zijn toelichting luidde dan ontnuchterend: ‘Ach, een paar uurtjes mogen uitrusten
in het ziekenhuis en ik mocht weer gaan’.


Desalniettemin was Koos zich goed bewust van zijn afnemende gezondheid. ‘Ben er nog steeds’, klonk
het bij elke ontmoeting met een glimlach en een blik van verstandhouding. Helaas, kwam er in de nacht
van 26 op 27 september een einde aan het leven van deze trouwe ADO’er met het roodgroene hart en
die het geelgroen accepteerde omdat het nog steeds ADO was.

Dank Koos, voor alles wat je hebt gedaan en betekend voor de vereniging

Noot van de redactie:
Ikzelf heb Koos een aantal jaren mee mogen maken als leider van ADO 3. Samen met Loek Pauwels sr. waren ze een onafscheidelijk duo met een ongelooflijk rood groen ADO hart. Prestatie en gezelligheid (als het eerste lukte kwam het tweede vanzelf) waren heel belangrijk voor Koos en de trots die hij uitstraalde bij het rood groen van ADO droeg hij over op zijn spelers. Met het verlies van Koos Lamers is er weer een zeer markante en echte ADO-er uit ons midden verdwenen. We wensen alle familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Plechtigheid

Koos verblijft in Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg aan de Strandwal 1
in Leidschendam. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 3 oktober
tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vindt plaats op woensdag 5 oktober
om 14.00 uur in de aula van Crematorium Meerbloemhof aan de Buytenparklaan 1
in Zoetermeer. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

Het is mogelijk om de plechtigheid op woensdag 5 oktober om 14.00 uur
online bij te wonen via een livestream. Om in te loggen gaat u naar:
www.vdhuz.nl/uitvaarten/koos-lamers

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten