september 24, 2022

Interview met Rene Baggerman (BEX beveiliging): Corona heeft ons allemaal wakker geschud en alle automatismen gereset

We zijn trots op onze samenwerking met BEX Beveiliging. Directeur Rene Baggerman is een ADO-er in hart en nieren en heeft de corona periode met zijn mooie bedrijf goed doorstaan. Nu alles weer open is, de dingen van vroeger weer terugkeren ziet hij ook de veranderingen en bewegingen die dat voor zijn bedrijf met zich meebrengt. Een leuk en openhartig interview met dingen om over na te denken.

Rene, hoe gaat het met je?

Met mij gaat alles goed en kan met trots en tevredenheid zeggen dat we met het bedrijf goede ontwikkelingen meemaken. Doordat ons bedrijf zich goed staande houdt en we weinig negatieve aspecten kennen, merk je als persoon/mens uiteraard ook dat je zelf daardoor ook goed functioneert.

Hoe gaat het met BEX in het algemeen. Hoe heb jij de corona periode ervaren?

Met BEX Beveiliging ging het voor de corona periode al goed. Na wat zwaardere jaren zijn we vanaf 2017 weer de goede kant opgegaan. Toen in 2020 corona kwam moesten we in eerste instantie even schakelen maar al snel hadden we in bepaalde nieuwe opdrachtgevers behoorlijk wat werk erbij gekregen.

De corona periode heb ik ervaren als heel bijzonder, hoe ga je om met het besmettingsgevaar? Hoe ga je om met je medewerkers? De regels omtrent corona zorgde ervoor dat we met zijn allen goed moesten communiceren. En het meest belangrijke is geweest, hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers zich met deze regels in het achterhoofd staande houden maar er ook naar leven. Dus vooral de verantwoordelijkheid nemen door de werknemers was een belangrijk aspect. Want veel ziekmeldingen hadden kunnen leiden tot veel problemen in de planning. Maar gelukkig zijn we heel goed door deze periode heen gekomen en dan met name dankzij alle medewerkers die zich heel verantwoordelijk hebben gedragen in deze periode.

Is dit een periode geweest waar jullie het drukker hebben gehad of juist helemaal niet?

De begin periode van corona leidden tot omzetvermindering bij sommige opdrachtgevers maar ook weer tot extra werk bij andere opdrachtgevers ( bijvoorbeeld ziekenhuis of gemeente). Na enkele maanden was met name de gemeente Delft een grote speler voor het aanvragen van inzet, dit ter ondersteuning van de afdeling handhaving en toezicht. Hier hebben we met beveiligers in een bepaalde rol een belangrijke invulling aan gegeven. Later ( begin 2021) begon het vaccinatie proces en ook daar hebben we vooral in de GGD een grote opdrachtgever erbij gekregen en tot op heden is dat nog steeds zo. Of te wel, ja ons bedrijf is tijdens de coronapandemie behoorlijk in omzet gestegen.

Als je kijkt naar jullie werkzaamheden, bijvoorbeeld de stadswachten, en je vergelijkt de periode vóór corona met die erna, wat zijn de grote verschillen?

Het grote verschil in deze in wat wij gemerkt hebben is dat voor corona het bij iedereen, zowel de opdrachtgevers alsmede de opdrachtnemers in een bepaald automatisme ging. Corona heeft iedereen wakker geschud en is er vooral op het gebied van creativiteit en flexibiliteit veel gebeurd. Inhaken op de wekelijkse veranderingen (regelgeving), omgaan met aspecten die vooral toen nog heel onbekend waren hebben er toe geleid dat we dagelijks bezig waren met alle komende veranderingen. Je merkte dus dat heel veel ondernemers/afdelingen/bedrijven er achter kwamen dat inhaken op de veranderingen niet zomaar even te doen was. Wij hebben gelukkig met heel veel inzet, betrokkenheid en vooral veel communiceren laten zien dat er veel mogelijk is. Doordat wij met een grote mate van betrokkenheid actief zijn geweest en nog steeds zijn, bemerken wij dat de waardering er weer is voor alles wat een bedrijf zoals dat van ons doet.

Tot slot is het ook belangrijk geweest om aan veel medewerkers en andere betrokkenen te laten zien dat bijvoorbeeld onze bedrijfstak heel veel problemen bespaard is gebleven bijvoorbeeld ten opzichte van de horeca medewerkers. Daarmee is er ook weer een positieve mentaliteitsverandering ontstaan en dan met name op het gebied van “Niets is dus vanzelfsprekend meer” en daar mag ik best eens over nadenken en dan bedoel ik iedereen in het algemeen.

Er lijkt een minachting te zijn ontstaan voor iedere vorm van gezag. Hoe gaat BEX hier mee om en hebben jullie dit ook ervaren?

Ik ervaar dat echt heel anders. Wij hebben echt veel op dit gebied gedaan voor gemeenten, ziekenhuizen en ook de GGD. We zijn veel op straat aanwezig geweest en hebben uiteraard ook best wel af en toe wat aanvaringen gekend. Wat vooral is gebleken is dat de wijze waarop je reageert heel  bepalend is. De corona pandemie zorgde voor veel onrust, onzekerheid en onwetendheid.

Daarnaast werden we belaagd met informatie van veel verschillende kanten, door de praatshows, de tegenstanders van corona, het onwetende kabinet en vooral ook ineens alle zogenaamde kenners ( virologen etc…) en op dit vlak hebben wij met onze medewerkers veel gecommuniceerd. Hoe ga je hier mee om, hoe dien je te reageren op die ontevredenheid. Gebleken is dat onze medewerkers enerzijds door hun opleiding en beveiligingsachtergrond hier goed mee om konden gaan en anderzijds hebben wij heel veel aandacht met elkaar en aan elkaar besteed om te bepraten hoe je met deze aspecten om moet gaan.

Met name de-escaleren is dus het grote WOORD en blijven uitleggen aan een ieder dat enige vorm van agressiviteit tonen geen enkele zin heeft. Een voorbeeld is: Als wij door de regelgeving van de gemeente Delft de taak hadden om het eenrichtingsverkeer in de binnenstad te waarborgen had je altijd tegenstanders die dat niet vonden. Die wilde dan toch tegendraads lopen. Wij gaven dan aan dat dit niet mocht en dan op een wijze van geen discussie maar als volgt “beste heer/mevrouw, u mag mij alles uitleggen alleen ik sta hier om de opdracht namens de gemeente Delft uit te voeren, ik word daarvoor betaald en hopelijk heeft u begrip voor mij dat ik gelukkig nog wat inkomsten verdien”, als ik toesta dat u wel tegendraads mag lopen, is de kans groot dat mijn werkgever mij geen werk meer geeft etc… op deze wijze legde we dus de verantwoordelijkheid bij de bezoeker neer en was er geen discussie meer en vroegen we dus heel netjes om ondersteuning en geen tegenwerking.

In deze periode hebben wij dus vooral veel respect ontvangen i.p.v. disrespect.  Maar ik denk echt dat dit te maken heeft met een gezamenlijke inspanning van medewerkers, opdrachtgevers, leidinggevende en het vele gezamenlijke communiceren dat we gedaan hebben.

Jullie zoeken doorlopend mensen, hoe zou je BEX in het kort omschrijven en wat is de sfeer binnen het bedrijf? Wat voor mensen zoeken jullie?

Wij zoeken uiteraard medewerkers met een beveiligingsdiploma en niet te vergeten vooral ook vrouwelijke beveiligers daar wij de balans in ons bedrijf goed willen hebben. De sfeer bij ons is er 1 van vertrouwen, respect en wij vinden ook, heel sociaal. Met name planning technisch zijn er altijd vraagstukken en dat is onze grootste kracht. Rekening houden met persoonlijke wensen, begrip hebben voor bepaalde omstandigheden die kunnen ontstaan en er is geen enorme hiërarchische cultuur. Een ieder in ons bedrijf heeft zijn rol en taak en dat is lager, hoger, minder of meer. We kunnen niet zonder elkaar dus moeten we vooral met elkaar de zaken regelen. 

Welke kenmerken zijn typerend voor jouw mooie bedrijf?

Loyaal, dienstverlenend, sociaal en altijd bereikbaar voor iedereen

Wat is de mooiste gebeurtenis van de afgelopen jaren, in de coronatijd?

Dat is lastig omdat ik niet wil spreken van “de mooiste gebeurtenis” veel bedrijven hebben het zwaar gehad en heb ontzettend veel respect voor die ondernemers die dit hebben vol gehouden. In deze periode van corona wil ik graag benadrukken hoe speciaal het is dat mensen om je heen, opdrachtgevers en medewerkers heel betrokken zijn geweest met al het onwetende in deze periode. Dus voor mij heel mooi om te zien dat je niet alleen staat in tijden zoals deze!!!

Merken jullie een andere houding na corona van de mensen waar jullie mee te maken krijgen?

Dat we merken we zeker, er zijn klagers en dragers. Ik bemerk dat de klagers meer bewust zijn geworden van hetgeen ze hebben of niet zijn kwijtgeraakt. De dragers zijn uiteindelijk ook beloond voor de positieve houding en vooral ook de creativiteit. Elkaar helpen daar waar kan is volgens mij ook gegroeid en bovenal heb ik heel veel geleerd van deze periode. Of dit op de lange termijn zo blijft is nog wel de vraag, want we hebben het natuurlijk super goed in dit land en de vraag is of mensen dadelijk weer snel terugvallen in de oude gewoonten. Voor mij en ons geldt dat we echt waarderen wat er allemaal tot stand is gekomen en we vooral blij mogen zijn dat we in dit landje wonen. Helemaal kijkend naar de huidige situatie in Oekraïne.

Hoe kijk je naar de prestaties van ADO Den Haag? Ben je tevreden en had er volgens jou meer ingezeten?

ADO zit in mijn DNA inmiddels en daar kan ik heel veel over zeggen en vertellen. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren en we zitten nog steeds in roerige tijden. Ik denk dat ADO trots mag zijn op het behoud van de status BVO en dat de organisatie en de spelers en alle andere betrokkenen niet te snel het verwachtingspatroon omhoog moeten schroeven. Het feit dat ze dit jaar nog nacompetitie spelen voor promotie naar de eredivisie is al een prima prestatie en of ze wel of niet promoveren is mijn inziens het minst belangrijk. Zorg dragen voor een goed breed draagvlak, met een goede eigenaar, een goede organisatie en meer betrokkenheid van de ondernemers richting ADO en niet te vergeten de supporters, is het belangrijkste. ADO zal een plan moeten maken, niet alleen voor dit seizoen maar vooral voor de komende 10 jaar en verder.

Of er meer in had gezeten, ja tuurlijk is dit het geval, alleen rest de vraag waarom is dit dan niet gelukt of gebeurd? En dat heeft veelal te maken met vele factoren en aspecten en daar weten wij lang niet alles van. Iedereen praat erover maar heeft niet alle feiten voor ogen en dus zijn het vaak op- of aanmerkingen die niet gestoeld zijn op alle waarheden en feitelijkheden. Ik denk veel te weten van en over ADO maar lang niet alles. Dus enige terughoudendheid is soms ook op zijn plaats.

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten