september 27, 2022

De drie kerntaken van een Hoofd Opleiding

Bij jouw vereniging is een Hoofd Opleiding aan de slag, of jullie zijn wellicht voornemens een Hoofd Opleiding aan te stellen. Maar wat zijn nu de kerntaken van een Hoofd Opleiding? Hoewel de functie van Hoofd Opleiding op verschillende manieren ingevuld kan worden, kun je binnen de rol van een HO drie kerntaken onderscheiden.

Deze drie kerntaken zijn:

 1. (Door)ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleid
  Een HO ontwikkelt samen met de voetbaltechnische commissie en/of jeugdcommissie/ jeugdbestuur/bestuur het voetbaltechnisch beleid (door).
   
 2. Uitvoeren jeugdvoetbalbeleid
  De HO geeft leiding aan het uitvoeren van het jeugdvoetbalbeleid, zoals vastgelegd in het jeugdvoetbalbeleidsplan. De HO richt zich daarbij vooral op het in de praktijk optimaal (leren) uitvoeren van dat beleid door alle betrokken jeugdkaderleden. Voorbeelden daarvan zijn: het indelen van teams, de speelwijze, de visie op leren voetballen, het vertalen daarvan naar wedstrijden en trainingen voor de verschillende leeftijdsgroepen.
   
 3. Ontwikkelen jeugdkader
  Een belangrijke rol van een HO is ook het op weg helpen en verder ontwikkelen van het kader en daarmee bij te dragen aan het plezier, de voldoening, de ontwikkeling, de continuïteit van datzelfde kader. Dit heeft direct een belangrijke invloed op het werven en behouden van (nieuw) kader.

Bron: KNVB
Foto: Archief hethaagsamateurvoetbal.nl

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten