Bestuur DHC Delft stelt haar zetels beschikbaar bij eerstkomende ALV

Het Bestuur van DHC heeft in haar vergadering van 26 augustus 2021 besloten om tijdens een in september a.s. te organiseren ALV in zijn geheel haar portefeuilles ter beschikking te stellen.

Voorts werd een Commissie ingesteld (bestaande uit Sedat Bugdaci, Aad vd Knaap en minimaal 1 door voornoemde personen aan te zoeken 3e commissielid) met als taak om de bestaande problemen te inventariseren en waar mogelijk op te lossen, met als primair doel om op korte termijn een bestuurlijke hervorming (in personele en organisatorische zin) door te voeren. Hiertoe zal genoemde Commissie zowel actief als passief in contact treden met betrokkenen bij DHC.

Deze nu ingestelde Commissie zal – statutair via het Bestuur – een voorstel aan de ALV doen. Uiteraard zijn het de leden die hierover op de ALV beslissen.

Aan de individuele leden van het Bestuur van DHC staat het vrij om zich beschikbaar te stellen om wel of niet terug te keren in een nieuw te formeren Bestuur.

Voornoemde stappen zijn ingegeven door een aanhoudend gebrek aan voldoende menskracht (zowel op Bestuursniveau, als ook op andere relevante posities), de daardoor ontstane werkdruk voor de feitelijk nog slechts drie actieve Bestuursleden, een gebrek aan overige vrijwilligers, alsmede de aanhoudende onrust en kritiek op het Bestuur. Het huidige Bestuur meent met deze stappen een zo goed mogelijk bijdrage te leveren om het clubbelang te dienen.

Bron: Website DHC Delft

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten