Hethaagsamateurvoetbal.nl in gesprek met de nieuwe bestuursleden van Quick Steps

: Hethaagsamateurvoetbal.nl in gesprek met de nieuwe bestuursleden van Quick Steps

Vanaf aankomend seizoen heeft Quick Steps bijna een geheel nieuw bestuur. De huidige bestuursleden Arlette, Roy, Robbert, Ronald en Henk gaan na ruim vijf jaar plaatsmaken voor Marcel Seffelaar, Pim van Swaal en Rowan van der Vegt.

Helaas hebben onlangs Martijn de Zwart en Marco Planken een stapje terug moeten doen, want de combinatie met werk en de huidige taken binnen de vereniging blijken toch niet goed gecombineerd te kunnen worden. 

Naast de nieuwe bestuursleden, zullen ook Demis, Raymond, Bob en Angelique als bestuursleden aanblijven. De continuïteit is hierdoor gelukkig gewaarborgd. Het is hoog tijd om kennis te maken met deze nieuwe bestuursleden en te gaan vragen wat de plannen zijn voor de nabije toekomst van Quick Steps.

Hethaagsamateurvoetbal.nl in gesprek met:

Beste Marcel, Rowan en Pim, kunnen jullie jezelf even voorstellen?

Ik ben dus Marcel Seffelaar, 58 jaar, vader van 2 dochters (27 en 31), (nog) geen opa.
In 1982 ben ik bij QS terecht gekomen. Het eerste jaar bij de zondag. Het jaar daarop naar de zaterdag gegaan. Op 2 tussenjaren bij RAS na, altijd bij QS gebleven!

Mijn naam is Rowan van der Vegt, 28 jaar en sinds 2018 speel ik bij Quick Steps. Vier jaar terug ben ik samen met een vriend – die vroeger zelf in de jeugd bij Quick Steps had gespeeld – een vriendenteam gestart bij de club. Vanaf het eerste moment werd ons direct duidelijk wat voor gezellige en gemoedelijke club Quick Steps is. Voordat ik bij Quick Steps terecht kwam voetbalde ik bij HBS en Haaglandia.

Mijn naam is Pim van Swaal, 26 jaar en al 21 jaar kind aan huis bij Quick Steps. De gehele jeugd doorlopen, op een jaartje SV Houtwijk na, en nu sinds 2011 bij de senioren. De afgelopen twee á drie jaar heb ik samen met een aantal vrienden (die ook al van jongs af aan bij Quick Steps voetballen) een vriendenteam opgericht en genieten wij wekelijks van al het mooie dat ‘de kelderklasse’ kan bieden.

Kunnen jullie aangeven hoe het gehele proces is verlopen en waarom jullie gekozen hebben om toe te treden tot het bestuur van Quick Steps?

Marcel: “Ik kreeg een mail waarin werd uitgelegd dat het huidige bestuur er mee zou stoppen en dat ze op zoek waren naar kandidaat-bestuursleden. Allereerst werd er een voorlichtingsavond gehouden, waarbij e.e.a. werd uitgelegd. Wat een bestuurslid zijn inhoudt, wat er van je verwacht wordt. Hierna was er nog een bijeenkomst waarbij de mensen aanwezig waren die serieus interesse hadden. Na afloop van deze avond was ik nog steeds enthousiast en heb besloten me kandidaat te stellen. Tijdens de ALV is mijn kandidatuur omgezet in benoeming! En waarom heb ik het gedaan? Ik ben al zo lang lid van QS, dat het zo’n beetje in m’n bloed zit. En als de vereniging dan een beroep op je doet en je denkt dat je van toegevoegde waarde kan zijn en het je leuk lijkt, dan ga je er over nadenken.”

Rowan: “Het door Marcel beschreven scenario geldt ook voor mij, zij het dat jeugdvoorzitter Henk Naipal mij persoonlijk benaderde over het eventueel toetreden tot het bestuur. Na de bijeenkomsten zag ik zeker perspectief en wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de club. Daarbij hielp ook dat het huidige bestuur niet helemaal van het toneel verdwijnt, maar nog steeds betrokken blijft. “

Pim: “Met betrekking tot het proces heb ik niet veel aan te vullen op het verhaal van Marcel en Rowan. Vanaf het eerste overleg is er open gecommuniceerd en zijn verwachtingen goed gemanaged. Zoals Rowan ook al aangeeft is het fijn om te weten dat het huidige dagelijks bestuur (Demis, Raymond, Arlette, Roy en Robbert) betrokken blijft zodat wij, waar nodig, een beroep kunnen doen op hun ervaring. Persoonlijke drijfveer om toe te treden in een nieuw bestuur is simpelweg dat de continuïteit van de club gewaarborgd moet worden en ik denk dat ik daar goed mijn steentje aan kan bijdragen. Na eerder vrijwilligerswerk in de jeugd leek mij dit een mooie volgende stap om de club te helpen.”

Hoe verloopt jullie inwerkproces en hebben jullie al voor ogen wie welke rol volgend jaar op zich gaat nemen?

Marcel: “Ik zal Demis opvolgen als penningmeester. Ik probeer bij zoveel mogelijk vergaderingen en bijeenkomsten te zijn, om zoveel mogelijk info te vergaren. Demis en ik gaan binnenkort samen zitten om dingen te bespreken.”

Rowan: “Momenteel zitten wij als aankomende bestuursleden in een voorfase. We proberen waar mogelijk aan te sluiten bij vergaderingen en vooral te leren. Het huidige bestuur probeert ons ook mee te nemen in het huidige proces en de beslissingen die worden genomen. De rol die ik zal oppakken zal die van secretaris zijn.”

Pim: “Eens met Rowan. Fijn dat wij nu al worden meegenomen in de overleggen én beslissingen van dit seizoen. Zo krijgen wij een beter beeld van de werkzaamheden en uitdagingen waarmee het dagelijks bestuur te maken heeft. De exacte invulling van het bestuur voor volgend seizoen is nog niet definitief. Maar wij zullen, zoals het huidige bestuur dat ook doet, elkaar aanvullen en samen verantwoordelijkheid dragen om de club vooruit te brengen.”

Heb jullie al ideeën of plannen die jullie misschien al graag willen delen?

Marcel: “Wat mij opvalt, is het feit dat er niet of nauwelijks jeugd doorstroomt naar de senioren. Ik wil hier naar kijken en zien of we een manier kunnen vinden om de jeugd aan QS te binden, zodat er op den duur (weer) doorstroming naar de senioren plaatsvindt.”

Rowan: “Marcel stipt een goed punt aan, daar willen wij graag wat proberen in te betekenen. Hiernaast willen wij de Quick Steps normen en waarden bewaken. Verder zijn wij het huidige bestuur dankbaar voor de huidige gang van zaken. Het is zeer fijn dat wij nu al worden meegenomen in het traject. “

Pim: “Ik sluit mij aan bij voorgaande antwoorden. Daarnaast zal het een mooie uitdaging worden om de club financieel gezond te houden. De Covid pandemie heeft bewezen dat niks zeker is en dat je overal rekening mee moet houden. Ik kijk er naar uit om in te spelen op dergelijke situaties (al hoop ik natuurlijk dat wij niet nogmaals een soortgelijke pandemie over ons heen krijgen). Overigens staat de club er momenteel financieel gezond voor en dat is een top prestatie van ons huidige bestuur.”

In de media is te lezen dat jullie op zoek zijn naar een nieuwe hoofdtrainer én een assistent trainer. Kunnen jullie aangeven wat jullie belangrijke eigenschappen vinden voor dit nieuwe duo?

Gezamenlijk: “Ze moeten sowieso overwicht op de spelersgroep hebben. Het handhaven van de Quick Steps normen en waarden is daarbij zeker ook van belang. Sportieve prestaties zijn uiteraard van belang, maar belangrijker is een hechte spelersgroep. Als dat goed zit binnen de groep zullen de prestaties vanzelf volgen. De nieuwe trainers moeten dit kunnen managen. Daarnaast moeten ze op één lijn zitten. Samen de selectie leiden, waarbij de hoofdtrainer natuurlijk eindverantwoordelijk is. Naast het werven van nieuwe trainers gaan wij ook binnenkort in overleg met de overige technische staf, waarvan wij hopen dat iedereen aanblijft, met in het bijzonder Sandra Schoenmaker. Sandra is onze verzorgster en echt iedereen binnen de club, van speler tot staf en bestuur, is heel erg blij met haar en hopelijk wilt zij aanblijven. Al is het voor die jongens! “

Mannen, succes met het inwerktraject en wij blijven jullie volgen.

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten